(RHT) - REGRESSION HYPNOTHERAPIST

(RHT) - REGRESSION HYPNOTHERAPIST

REGRESSZIÓS HIPNOTERAPEUTA TANFOLYAM

Oktató: Kun J. Attila, Bertalan László, Havasi Katalin.
REGRESSZIÓS HIPNOTERÁPIA TANFOLYAM  Haladó hipnoterápia kurzus.  (50 óra / 5 nap)
9:30 a.m. – 5:30 p.m.

Időpontok, helyszín, online is: ihha.ca@gmail.com

Feltétele:  A Basic Hypnosis (BH), a Hypnotist (HT), valamint a Master Hypnotist (MHT), tanfolyamok elvégzése.
Ára: 1,395.00 CAD + 75.00 CAD oklevél
A tanfolyam elvégzése után a végzettek jogosulttá válnak a HYPNOTHERAPIST titulusra, melyről oklevelet adunk ki.

REGRESSZIÓS HIPNOTERÁPIA egy speciális hipnoterápiás módszer, amelynek célja, hogy a pácienst visszavezesse korábbi életének eseményeihez, élményeihez, a problémák tényleges gyökeréhez, mely mindig a gyerekkorba vezetnek vissza, de akár egy feltételezett előző életbe is. Az elmélet szerint ezek az emlékek vagy élmények befolyásolhatják a jelenlegi mentális állapotot és viselkedést. A regressziós hipnoterápia segítségével a páciens jobban megértheti és feldolgozhatja ezeket az élményeket, ami segíthet a jelenlegi problémák megoldásában.

Regressziós Hipnoterápia Folyamata
 1. Előkészítés: A terápia előtt a terapeuta részletesen megbeszéli a pácienssel a terápiás célokat és az elvárásokat. Fontos, hogy a páciens megértse a folyamatot és biztonságban érezze magát.
 2. Hipnotikus Indukció: A terapeuta különféle technikákat használ a hipnózis állapotának eléréséhez. Ez magában foglalhatja a relaxációs gyakorlatokat, a mély légzést és a vezetett vizualizációt. A cél az, hogy a páciens egy mélyen relaxált, de éber állapotba kerüljön, ahol nyitottabb a szuggesztiókra és az emlékek előhívására.
 3. Regresszió: Miután a páciens elérte a megfelelő hipnotikus állapotot, a terapeuta irányított kérdésekkel segíti őt visszatérni a múltba. Ez lehet konkrét időszak, mint a gyerekkor, vagy egy általánosabb, érzékszervi élmény, amely visszavezet egy meghatározott eseményhez. Az előző életbe való regresszió esetében a páciens állítólagos előző életeiből származó emlékeket hívhat elő.
 4. Feltárás és Értelmezés: Az előhívott emlékek és élmények alapján a terapeuta segít a páciensnek megérteni és feldolgozni azokat. Ez magában foglalhatja a traumák és konfliktusok azonosítását, valamint a jelenlegi problémákkal való kapcsolatuk feltárását.
 5. Integráció és Kiértékelés: A hipnózis állapotából való visszatérés után a terapeuta és a páciens megbeszélik az élményeket és azok jelentőségét. A cél, hogy a páciens beépítse az újonnan szerzett felismeréseket a mindennapi életébe, ami segíthet a jelenlegi problémák megoldásában.
Alkalmazási Területek
 • Traumák és Fóbiák Kezelése: A regressziós hipnoterápia segíthet a gyerekkori traumák és fóbiák gyökereinek feltárásában és feldolgozásában.
 • Krónikus Fájdalom és Betegségek: Az előző életbe való regresszió hívei szerint az ilyen típusú terápiával meg lehet találni és kezelni lehet azokat a múltbeli élményeket, amelyek a jelenlegi fizikai problémákhoz vezethettek.
 • Önértékelés és Önelfogadás: A terápiás folyamat során a páciens mélyebb önismeretre tehet szert, ami javíthatja az önértékelést és az önelfogadást.
 • Kapcsolati Problémák: A múltbeli élmények és minták feltárása segíthet a páciensnek megérteni és megoldani a jelenlegi kapcsolati problémákat.
Előnyök:
 • Mélységi Önismeret: A páciens mélyebb önismeretre tehet szert, ami segíthet a jelenlegi problémák megértésében és megoldásában.
 • Traumafeldolgozás: A múltbeli traumák és konfliktusok feldolgozása jelentős érzelmi megkönnyebbülést hozhat.
 • Pozitív Változások: A terápiás folyamat segíthet a pácienseknek pozitív változásokat elérni az életükben, javítva a mentális és fizikai jólétüket.
Kihívások:
 • Emlékek Pontossága: A hipnotikus állapotban előhívott emlékek nem mindig pontosak vagy megbízhatóak, és lehet, hogy nem tükrözik teljesen a valós eseményeket.
 • Szuggesztibilitás: A páciens fokozott szuggesztibilitása miatt fennáll a kockázat, hogy a terapeuta akaratlanul is befolyásolja az előhívott emlékeket.
 • Pszichológiai Kockázatok: A múltbeli traumák felidézése érzelmileg megterhelő lehet, és megfelelő terapeutai támogatás és képzettség nélkül akár negatív hatással is lehet a páciensre.
A regressziós hipnoterápia egy érdekes és potenciálisan hatékony módszer a mélyebb pszichés problémák feltárására és kezelésére. Mint minden terápiás módszer esetében, fontos, hogy képzett és tapasztalt terapeuta végezze, és a páciens jól informált és kényelmes legyen a folyamat során.
 

A GYÁSZTERÁPIA azoknak a folyamatoknak a támogatását és kezelését jelenti, amelyek egy személy számára a veszteségélményekkel, gyászával és a változásokkal kapcsolatosak. Ez lehet fizikai, érzelmi, kognitív és szociális szinten is. A gyászterápia célja, hogy segítse a pácienseket megérteni és feldolgozni az elvesztés okozta fájdalmat és nehézségeket, valamint újraépíteni az életüket a veszteség után.

Gyászterápia Módszertanai

 1. Érzelmi Támogatás: A terapeuta segít a páciensnek az érzelmek kifejezésében és megértésében, beleértve a szomorúságot, a haragot, a bűntudatot vagy a zavartságot.

 2. Felismerés és Elfogadás: Fontos, hogy a páciens felismerje és elfogadja a gyászfolyamat természetét és időtartamát, és ne szorongjon vagy szégyellje az érzéseit.

 3. Megküzdési Stratégiák: A terapeuta segíthet a páciensnek olyan megküzdési stratégiák kidolgozásában, amelyek segítik őt az érzelmek kezelésében és a nehéz időszakok átvészelésében.

 4. Kognitív Folyamatok: A terápia során a páciens kognitív folyamatait is megvizsgálják, hogy azok hogyan befolyásolják az érzéseit és viselkedését a gyászfolyamatban.

 5. Csoportterápia: A gyászterápia lehet egyéni vagy csoportos formában is, ahol a résztvevők megoszthatják élményeiket és érzéseiket másokkal, akik hasonlóan jártak keresztül.

Gyászfolyamat Fázisai

 1. Sokk és Tagadás: Az első reakció lehet a sokk és tagadás, amikor a személy még nem tudja teljesen feldolgozni az elvesztést.

 2. Harag és Ellenállás: A következő fázisban gyakran megjelenik a harag, amely lehet irányulni az elhunyt személyre, másokra vagy akár Istenre is.

 3. Tárgyalás és Kompromisszumok: Ebben a fázisban a személy elkezdi elfogadni a valóságot és megpróbálja tárgyalni a változásokat és a veszteséget.

 4. Depresszió és Elfogadás: A gyászterápia során a depresszió és elfogadás fázisában a személy elfogadja az elvesztést és képes kezelni az érzéseit.

 5. Újraépítés és Megküzdés: Végül a személy újraépíti az életét a veszteség után, és megtalálja az egyensúlyt az emlékek és az új lehetőségek között.

 
Az Elme-Test Kapcsolata a Gyászfolyamatban
 
Az elme és a test közötti kapcsolat nagyo fontos a gyászfolyamatban. Az érzelmi stressz és trauma fizikai tüneteket is okozhat, például alvászavarokat, étvágyproblémákat vagy akár krónikus fájdalmakat. Ugyanakkor a testi egészség javítása és az egészséges életmód gyakran segíthet az érzelmi jólét javításában is.

A gyászterápia egy komplex és sokszínű terület, amely sokféle módszertani és terápiás megközelítést használhat a páciensek támogatására a veszteségük feldolgozásában. Fontos az egyéni igényekre szabott terápiás terv kidolgozása, és a terapeuta és páciens közötti bizalom és kapcsolat kiépítése.


A BELSŐ GYERMEK gyógyítása vagy az "INNER CHILD" fogalma arra utal, hogy a felnőtteknek belső gyermekként is van egy részük, ami az érzelmek, sérülékenységek és a múltbeli élmények központja. A belső gyermek gyógyítása azoknak a fájdalmaknak és sebeknek a kezelését jelenti, amelyek a gyermekkorban vagy későbbi életszakaszokban érték a személyt, és hatással vannak az érzelmi és mentális jólétére.
 
A Belső Gyermek Gyógyításának Alapelvei
 1. Érzelmek Felismerése és Elfogadása: Az első lépés az, hogy felismerjük és elfogadjuk azokat az érzéseket, amelyeket a belső gyermekünk hordoz. Ez lehet szomorúság, harag, fájdalom vagy bármilyen más érzés.
 2. Kapcsolatépítés az Inner Child-del: Fontos, hogy kialakítsunk egy pozitív és bizalmas kapcsolatot a belső gyermekünkkel. Ez lehet a vizualizáció, a meditáció vagy a naplóírás segítségével.
 3. Megértés és Feltárás: Meg kell értenünk és felderítenünk azokat a múltbeli eseményeket vagy traumákat, amelyek hatással voltak a belső gyermekünkre. Ez segíthet a sebek gyógyításában és az érzelmek feldolgozásában.
 4. Önmegértés és Megbocsátás: Az önmegértés és az önfeltétlen elfogadás segít abban, hogy megbocsássunk magunknak és másoknak a múltbeli események miatt, és elengedjük a megbántott érzéseket.
 5. Érzelmi Gyógyítás és Öngondoskodás: Az érzelmi gyógyítás fontos része az inner child gyógyításának. Ez lehet kreatív terápia, terápiás írás, meditáció, relaxációs gyakorlatok vagy más öngondoskodó tevékenységek.
Hogyan Gyógyíthatjuk a Belső Gyermekünket?
 1. Vizualizáció és Imázskezelés: Elképzelhetjük a belső gyermekünket, és kommunikálhatunk vele, megkérdezve tőle, hogy miért érzi magát így, és hogyan segíthetünk neki.
 2. Emocionális Munka: Az érzelmek kifejezése és feldolgozása kulcsfontosságú a belső gyermek gyógyításában. Ez lehet a kifejező művészetek, zenehallgatás, vagy érzelmekről való írás.
 3. Terápia és Tanácsadás: A szakember által vezetett terápia, például az érzelmi terápia vagy a belső gyermek terápia, nagy segítséget nyújthat a gyógyulásban.
 4. Megbocsátás és Önmegértés: Az önmegértés és a megbocsátás segíthet abban, hogy elengedjük a múltbéli sérelmeket és megbántott érzéseket, így helyet adva a gyógyulásnak és a pozitív változásnak.
 5. Önmegvalósítás és Önfejlesztés: Az inner child gyógyítása nemcsak a múltbeli sebek kezelését jelenti, hanem az önmagunkkal és az életünkkel kapcsolatos pozitív változásokat is, például önérvényesítés, célkitűzések elérése és az önfejlesztés.
Előnyök:
 • Érzelmi Gyógyulás: Az inner child gyógyítása segíthet az érzelmi sebek és traumák kezelésében, és lehetőséget ad az érzelmi gyógyulásra.
 • Pozitív Önkép és Önbecsülés: Az önmegértés és az elfogadás növelheti az önbecsülést és a pozitív önképet.
 • Jelenlét és Tudatosság: A kapcsolat a belső gyermekkel segíthet a jelenlétben és tudatosságban, ami javíthatja az életminőséget.
Kihívások:
 • Mély Érzelmek Feltárása: A múltbeli sebek és traumák feldolgozása lehet nehéz és fájdalmas.
 • Idő és Türelem: Az inner child gyógyítása időigényes folyamat, és türelmet igényel a gyógyulás és változások elérése érdekében.
 • Professzionális Támogatás Hiánya: Az érzékeny és mély érzelmi munkához gyakran szakember segítségére van szükség.
Az inner child gyógyítása egy hosszú és érzékeny folyamat lehet, de az érzelmi gyógyulás és a pozitív változások sokat segíthetnek az életminőség javításában és az érzelmi jólét megőrzésében. Fontos, hogy megfelelő támogatást és eszközöket használjunk ezen a területen, és ha szükséges, kérjünk segítséget egy tapasztalt szakembertől.

Témái:

 • Neuronet és a hitvilágunk testi - lelki manifesztálódása
 • Az agy és a mindennapi gondolkodás
 • "Affect- bridge" - Érzelmi áthidalások
 • A kor-regressziós terápia művészetének elsajátítása
 • „Inner child / Belső gyermek” gyógyítása a felnőtt életünkben
 • Gyász terápia
 • Vezetett regressziós folyamatok
 • Az érzelmek hatalma regresszióban
 • Terápiás módszerek
 • Initial Sensetizing Event (ISE)
 • A tünetet teremtő memóriák feltárása
 • A memóriák ismertetése
 • Hallucinációk
 • False Memory Syndrome (Hamis Memória Szindróma)
 • Amnéziák
 • Gestalt Terápiák
 • Gestalt tudatosság és dialógus / párbeszéd
 • Gestalt folyamatok / módszerek
 • Más Gestalt folyamatok
 • Gestalt játék terápia gyerekeknek
 • Gestalt a hipnoterápiában
 • Gyász terápia
 • Transforming Terápia (Gil Boyne )
 • Ericksoni hipnoterápiás technikák
 • Anker és Trigger mechnaizmusok
 • Ideomotor(ideoszenzoros) aktivitás
 • NLP - 4-tuplé modalitás
 • Szem/tekintet- elemzés
 • A gyerek hipnózis specialitása
 • Csoportos hipnózis és terápia
 • Hipnoterápiás gyakorlatok
 • Kesztyű-érzéstelenítés
 • Hipno-anesthesia
 • Fogászati érzéstelenítés hipnózissal
 • Medical Emergencies (hipnózis alkalmazása balesetek színhelyein

Természetesen itt csak kis ismertetést adtunk a tanfolyamból.