(PTF) PARTS THERAPY FACILITATOR

(PTF) PARTS THERAPY FACILITATOR

A Parts/Rész Terápia alkalmazásával olyan esetekben is jelentős sikereket lehet elérni, amikor már más hipnotikus technikák nem működnek.

Ez egy specifikus hipnózis folyamat, amely azon az elgondoláson alapszik, hogy személyiségünk több részből, számos különálló részből áll, és ezek mind a tudatalatti elménk aspektusai, azaz személyiségünk bizonyos feladatait látják el az elménkben.  Más szóval, lényünk sok különböző aspektusát, „ fejlődőjét” futtatjuk, ezek pedig különböző hatásokkal, befolyással vannak ránk.

Gyakran előfordul, hogy valamely „énrész” megragasztja, bojkottálja, gátolja az egyént a változásban, fejlődésben, önkiteljesedésben.

Ilyen eset lehet például az, amikor egy dohányos ember le akar szokni a cigarettáról, mert a racionális elméjével tudja, hogy az egy ártalmas szokás, ám az egyén valamely „része” ellenáll ennek, és a helyzet egy belső konfliktust gerjeszt.

Ugyanilyen belső konfliktust eredményezhetnek különböző döntési helyzetek, a magánéletben és az üzleti életben egyaránt. ( pl. szakítás, válás,  karrier-módosítás, munkahely változtatás, különböző dolgok, helyzetek, szituációk közötti választás…, diéta, szenvedélyek, életmód-váltás…stb. )

Ez a komplex hipnotikus technika segíti a klienst oly módon, hogy a személyiséget alkotó részek integrálására összpontosít.  A módszer alkalmazásával feltárhatók a fejlődést, továbblépést gátló belső tényezők, folyamatok. Kapcsolatba léphetünk az adott ellenállást képviselő „ Part”-tal, feloldható a belső konfliktus, ez által pedig jelentős pozitív változások generálódnak, indulnak meg az egyén életében.

Oktató: Attila J. Kun

PARTS THERAPY FACILITATOR TANFOLYAM  Haladó hipnoterápia kurzus része a Certified Clinical Hypnotherapist Certifikációnak (20 óra / 2 nap)
9:30 a.m. – 5:30 p.m.

Ára: 625.00 CAD + 75.00 CAD oklevél. = 700.00 $ 

Időpontok, helyszín, online is: ihha.ca@gmail.com

Feltétele:  A Basic Hypnosis (BH), a Hypnotist (HT), valamint a Master Hypnotist (MHT), Regression Hypnotherapist (RHT), Cerified Hypnotherapist (CHT) tanfolyamok elvégzése, 220 hrs.
Ára: 1,395.00 CAD (+ 75.00 CAD oklevél)
A tanfolyam elvégzése után a végzettek jogosulttá válnak a PARTS THERPAY FACILITATOR titulusra, melyről oklevelet adunk ki.

A Parts Terápia hipnotikus transzban folyik. A megfelelő indukció, mélyítés után a legfontosabb feladat megtalálni, felderíteni azt a part/észt, amiben, vagy ahol a probléma rejlik.

Nagyon fontos, hogy a kliensünkhöz intézett kérdések ne legyenek vezető jellegűek, sugalmazóak, ne elültessünk el ezekkel false/hamis memóriákat.

Lényege:

 • Szuggesztiókkal és imaginációval fokozni az elképzelt célt
 • Feltárni, kérdezni a bajok eredetét a tudatalatti közreműködésével
 • Feloldani a múlt emócióit, megszabadulni a belső önvádtól
 • A probléma megoldásának tudatosítása a tudatalattiban
 • Megtanítani a tudatalattinak az új, megváltozott önértéket
 • Kialakítani a megújult jövő jelenjét, véglegesíteni az eredményeket

Ha a tudatalatti elme nem hajlandó a közreműködésre, nem tárja fel a szimptómák okát, azok visszavezethetők az alábbi pontokban feltüntetettek okok egyikére, de fennállhat több ok is egyszerre, sőt ezek kombinációja is.

 • A tudatalattiban valamilyen lenyomat rögzült egy vagy több hatalmi személyhez kötötten
 • Másodlagos nyereség
 • Belső konfliktus
 • Vallási nézetek
 • Önbüntetés
 • Asszociáció – Azonosulás valamivel, valakivel ( élő, holt személy)
 • Fájdalmas élmény(ek)

A parts terápia előmenetele:

 • Elmagyarázni a folyamatát és lényegét a kliensnek
 • Transzindukció, mélyítés minimum alfa szintre
 • Biztonságos védett terület létrehozása
 • Ideomotor jelek magalapozása, alkalmazása
 • Felmérni a tudatalatti hozzáférhetőségét, belépni az információk feltárására
 • Transzállapot fenntartása, verbális kommunikáció elindítása

Ezek után lehet elkezdenünk a parts terápiát, melynek folyamata a következő…

 1. Megállapítani, azonosítani, felismerni a probléma okozóját
 2. Raportot teremteni a problematikus parttal ( résszel)
 3. Ki, mi, mikor, miért és hogyan- önismeret mélyítése
 4. Metaforikus példák esetleges alkalmazása
 5. Megköszönni a feltártakat a part-nak/ résznek
 6. Felfedezni a part/rész szándékát
 7. Megtalálni a motiváló részeket, felkérni ezeket a közreműködésre
 8. Megbeszélni, és közvetíteni a részek között a kliens érdekében
 9. Egyezségkötés, megbékélés
 10. Megerősítés és összefoglalás
 11.  Megfelelő direkt szuggesztiók alkalmazás.
 12. A partok/ részek integrálása, a teljes harmonikus „egység” megteremtése.
 13. Guided imagery/vezetett vizualizálás az elképzeltek megvalósulásáról

A tudatalatti elménken keresztül állunk kapcsolatban egy magasabb, hatalmasabb erővel…az univerzális teremtéssel.