Integratív Hipnózis Egyesület

Integratív Hipnózis Egyesület

IHE honlap

Integratív Hipnózis Egyesület (integrativhipnozis.hu)

Az Integratív Hipnózis egyesület célja, hogy a hipnózis bármely területét alkalmazó szakemberek, valamint a hipnózis-kutatásban és a hipnózis terápiás alkalmazásában működő szakemberek tömörítése, képviselete, alap- és továbbképzése, érdekeik védelme, szakmai igényeik képviselete, a hipnózis szakmai hitelének védelme, rangjának képviselete mind a társszakmák, mind a széles közvélemény előtt.

  • Biztosítani a hipnózissal foglakozó szakemberek szakmai képzését, illetve továbbképzését, valamint megfogalmazni az ezen szakemberektõl elvárt szakmai követelményeket,
  • Ösztönözni a hipnózissal kapcsolatos tudományos tevékenységet, kutatásokat, szakmai megbeszéléseket, publikációkat, és elõsegíteni, hogy ezek mind magasabb színvonalat érjenek el,
  • Nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeket szervezése,
  • Követni a hipnózissal kapcsolatos hazai, illetve külföldi eredményeket, azokat szakmai körökben terjeszteni, oktatni, képzéseket szervezni,
  • Hipnoterapeutákat és a hipnózist saját szakterületükön alkalmazó szakembereket képezni,
  • A hipnózis módszer alkalmazásával egészségmegõrzõ, betegségmegelõzõ, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet végezni, valamint tanácsokat adni és információt nyújtani,
  • A hipnózis kutatásához, illetve terápiás alkalmazásához kapcsolódó más szakmákkal és tudományágakkal együttmûködést kialakítani,
  • Ápolni a nemzetközi szakmai kapcsolatokat, különös tekintettel az International Medical and Dental Hypnotherapy Association-re (IMDHA),  az American Council of Hypnotist Examiners-re (ACHE), a Hypnotherapy Training Institute of Britain-re, valamint a Hypnotism Training Institute of Alberta-ra, és a National Guild of Hypnotists-ra (NGH).
  • Az Egyesület elõsegíti, hogy tagjai külföldi továbbképzéseken vegyenek részt, illetve külföldi kollegákat fogadjanak.